Přání zákazníka

Požadavkem zákazníka bylo navrhnout alternativní řešení za montážní lepidlo. Zákazník by rád nahradil montážní lepidlo z důvodu toho, že nemůže zajistit stejnou vrstvu lepidla v celé délce výrobku, a také proto, že se jedná o nečistý způsob aplikace lepidla. 

Naše řešení

Po konzultaci se zákazníkem, kdy jsme si předali veškeré podstatné informace jsme se rozhodli pro zvolení oboustranné lepící pásky z napěněného akrylátu s akrylátovým lepidlem. Tato páska má vysokou teplotní odolnost. Páska také disponuje dobrou přilnavostí a jednoduše se s ní pracuje. 
Pro lepší manipulaci jsme pásku pro zákazníka nařezali na požadovaný rozměr a vytvořili jsme archy v potřebné délce.  

Koordinátor projektu

/storage/ySBVaAlCOE.jpg

Ing. Petr Shromáždil

Pro více informací 
nás neváhejte kontaktovat

Více informací